Til toppen

Fluktåpning 70 mm

Produktnummer: 31054
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Flukthull til krabbe for yrkesfiskere sør.

I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det i fritidsfiske være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 mm.

(Det samme gjelder for yrkesfiskere. Manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy fra svenskegrensen til og med Rogaland kan likevel benytte teiner med fluktåpninger på minst 70 millimeter. For manntalsførte fiskere som fanger krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy fra og med Hordaland til og med Tysfjord i Nordland gjelder kravet om fluktåpninger fra 1. januar 2010.)

Både for teiner som er satt ut for fangst av krabbe og teiner som er satt ut for fangst av hummer skal fluktåpningene være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet. I teiner med plan bunn skal åpningene plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapet står ute for fangst.